Review&Spoil

Trong thời gian quy ẩn vì học hành không ra chương mới, tui đã đọc được vài truyện và muốn review cho mọi người, yayyyyy…(≧▽≦)ツ~

A

B

C

D

E

G

-Gạo nấu thành cơm

H

-Hảo mang thai thành đôi

-Hảo một tên lừa hôn phu lang

I

K

L

-Lưu vong

M

-Ma quân sủng phu nhật thường

N

O

P

Q

-Quan hệ không đứng đắn

R

S

-Sủng hôn

T

-Tu chân thức phân cư 

U

V

-Vì ân sủng của Nhiếp tiên sinh

X

-Xuyên việt chi điền viên phong quang