Đam mỹ yêu thích

 • Vì sao lấp lánh nhất:

-Thể loại: Hiện đại, giải trí, minh tinh, hài hước, minh tinh thiểu năng thụ x boss thủy quân bệnh tâm lý  công, 1×1, HE.

-Tình trạng tiến hành: Hoàn

– Chất lượng bản edit: 5/5

-Nhà chòi: Hồng Hồng.

 • Tam cẩn: 

-Thể loại: Cổ đại, ngụy sinh tử, có chút huyền nghi, hầu gia đẹp hảo suất công x nhiều tâm sự thụ, bánh bao đáng yêu, 1×1, HE

-Tình trạng tiến hành: Hoàn

– Chất lượng bản edit: 5/5

-Nhà chòi: Thùy Dương.

 • Nam phụ mới thật là tuyệt sắc:

-Thể loại: Xuyên thư, tu chân, hắc hóa nhân vật chính sư đệ công x ngốc manh phun tào lãnh diễm đại sư huynh thụ, song khiết, vui vẻ hài hước, 1×1, HE.

-Tình trạng tiến hành: 82c+

– Chất lượng bản edit: 5/5

-Nhà chòi: Tịch Lam

 • Nam thê của tể tướng:

-Thể loại: Điền văn, gia đấu, ấm áp, sủng, lâu ngày sinh tình, quan trường cung đình (không đáng kể), 1×1, HE.

-Tình trạng tiến hành: Hoàn

-Chất lượng bản edit: 5/5

-Nhà chòi: Đông Chí

 • Trùng sinh chi lấy gì để phi phàm:

-Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, 1v1, vườn trường, có chút liên quan đến giới giải trí, anh tuấn diện lạnh trung khuyển công x ngạo kiều tiểu khí kích động thụ, chủ thụ.

-Tình trạng tiến hành: 54c+

-Chất lượng bản edit: 5/5

-Nhà chòi: Gói mỳ nào đó

 • Cao thủ đổi đen thay trắng

-Thể loại: Xuyên nhanh, sảng văn, 1×1.

-Tình trạng tiến hành: thế giới 13+

-Chất lượng bản edit: 5/5

-Nhà chòi: Bonne Nuit

 • Xuyên việt chi nhà có tiểu phu lang

-Thể loại: Trùng sinh, xuyên việt, chủ công, cổ đại, trạch đấu, 1×1, HE

-Tình trạng tiến hành: Hoàn

-Chất lượng bản edit: 4/5

-Nhà chòi: Thanh Thạch

 • Trùng sinh chi thông gia

-Thể loại:  Trọng sinh, hiện đại, mất quyền lực, tình hữu độc chung, giới giải trí, sủng, 1×1, HE.

-Tình trạng tiến hành: Hoàn

-Chất lượng bản edit: 4/5

-Nhà chòi: Mạc Tam Lâu

 • Đi dng phu

-Thể loại: Hiện đại, sinh tử, ấm áp, 1 × 1, HE.

-Tình trạng tiến hành: Hoàn

-Chất lượng bản edit: 5/5

-Nhà chòi: Hải Hách Vương Đạo.

 • Trùng sinh chi bo quân

-Thể loại: Cổ trang, trùng sinh, đế vương công x thần tử thụ, ấm áp, sinh tử, 1×1, HE.

-Tình trạng tiến hành: 33c+

-Chất lượng bản edit: 5/5

–Nhà chòi: Gekkabijin

 • Ác ma phi dưỡng thành

-Thể loại: Nội tú thụ, lưu manh công, trọng sinh, tình hữu độc chung, cường công  nhược thụ, bá đạo công, công sủng thụ, HE…

-Tình trạng tiến hành: 25c+

-Chất lượng bản edit: 4,5/5

-Nhà chòi: Vọng ái.

 • Nông gia nhc tiu lão bn.

-Thể loại: Hiện đại, 419 -> sinh tử, chủng điền, cường x cường, 1×1, HE.

-Tình trạng tiến hành: 197c+ 

-Chất lượng bản edit: 5/5

-Nhà chòi: 

 • Trng sinh chi đái tr không gian bôn tiu khang

-Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, tùy thân không gian, làm giàu, chủng điền văn, HE.

-Tình trạng tiến hành: 44c+

-Chất lượng bản edit: 5/5

-Nhà chòi: To be or not to be 86

 • Ngã hu dược a

-Thể loại: Hệ thống, xuyên không, bàn tay vàng, luyện dược sư ….

-Tình trạng tiến hành: 40c+

-Chất lượng bản edit: 5/5

-Nhà chòi: Hứa

 • Chính năng lượng h thng.

-Thể loại: Hiện đại, Trọng sinh, Trả thù, 1×1, HE.

-Tình trạng tiến hành: Hoàn

-Chất lượng bản edit: 5/5

-Nhà chòi: Itsuka Hikari

 • Thng nam biến dng ph

-Thể loại: Hiện đại,ngọt ngào, ấm áp văn,H văn,cường x cường,nhất thụ nhất công,sinh tử văn,HE.

-Tình trạng tiến hành: 22c+

-Chất lượng bản edit: 4/5

-Nhà chòi: Thiên Liên Cung