(QT) TTM: Chương 7.5-Hết

★[ đi nhầm lộ ii chi tuần trăng mật ]07# ai tới bữa tối 05

Tại xa xa nam hành văn phòng kinh doanh lý, một danh mang tế khuông kính mắt ôn tú nam nhân ngồi ở văn phòng, thảnh thơi uống một ngụm cà phê, xem TV tin tức nói:“Khó được ngươi sẽ chủ động theo ta liên thủ.” Tiếp tục đọc