TTM – Chương 7.2

Ai tới ăn tối?

P2

***

Kiều Khả Nam trơ mắt nhìn bản thân bị anh hai ba lần lột sạch, gel bôi trơn đổ trên đầu chếch choi, thực sự khóc không ra nước mắt: “Đại ca, không phải chúng ta đang bàn bạc chuyện nghiêm túc sao …” Tiếp tục đọc