TTM – Chương 9.13 (Hết)

Lý tưởng cuộc sống

P13

***

Đông đi xuân đến, lại qua một năm.

Không bị Trần Dụ quấy rầy, Kiều Khả Nam được yên tĩnh hẳn, tuy hắn không kéo gã vào sổ đen, nhưng mỗi lần cuộc gọi đến, tám phần mười hắn sẽ cau mày, do dự có nên nhận hay không. Tiếp tục đọc