TTM – Chương 9.11

Lý tưởng cuộc sống

P11

***

Một tháng sau, chính thức mở phiên tòa.

Trong thời gian chờ đợi, trong đầu Kiều Khả Nam không khỏi lấn cấn việc này, may mà đá Lục Hành Chi đi mới không giận chó đánh mèo. “Lý tưởng cuộc sống”, vì bốn chữ này biết bao người nỗ lực cố gắng, hoặc cẩn thận từng li, hoặc dẫm người khác tiến lên, để đối phương hi sinh. Tiếp tục đọc