TTM – Chương 9.10

Lý tưởng cuộc sống

P10

***

Vương Tinh Bình muốn hẹn đi ăn, nhưng Kiều Khả Nam mời cô đến cơ quan ── nói thật, hắn rất sợ hai vợ chồng nhà này, biết người biết mặt không biết lòng, hắn còn năn nỉ Lâm Triết Sênh về trễ, mở cửa phòng họp, chuẩn bị tinh thần tác chiến. Tiếp tục đọc