KXCVNM – Võ hiệp 5

Ta ở võ hiệp phá CP

Thể loại: Cổ trang, hài, 1×1, HE.

Biên tập: Moe Moe

***

☆, Năm

Đoàn người tiếp tục lên đường, chạy suốt một ngày đến khi sẩm tối vẫn không tìm thấy bất kì thành trấn nào, đành phải tá túc ngoài trời một đêm.

Tả Viên Chi ghìm cương, con ngựa dừng lại, hắn phóng mắt về xa, quay đầu nói: “Dừng lại, phía trước là sơn đạo, địa hình hiểm trở, hôm nay nghỉ tại đây đi.” Tiếp tục đọc