Thông gia – Chương 22

Chương 22

Diêu Cẩn Hi xuất hiện ở tập đoàn Lai Tụng liền thu hút không ít ánh nhìn. Hơn một tháng nay, hầu như ngày nào Lục Minh tan làm cũng đến đón anh, sau đó cùng đi ăn tối. Hôm nay là lần đầu tiên anh chủ động đến gặp Lục Minh, mà còn không báo trước. Tiếp tục đọc