TTM – Chương 4.4

Chí Minh & Xuân Kiều

P4

***

Gần ba tháng sau, phiên tòa thứ hai của Chí Minh và Xuân Kiều khai mạc, quan tòa phán quyết ly hôn, bởi vì phía người vợ bày tỏ thẳng thắn: Nếu không ly hôn, chị sẽ không bao giờ sinh đứa trẻ ra.
Tiếp tục đọc