KXCVNM – Nam quán 6

Ta ở nam quán phá CP

Thể loại: Cổ trang, 1×1, ngược, SE

Biên tập: Moe Moe

***

☆Sáu

Lý Minh cấp tốc đi tìm tú ông, đề cập chuyện chuộc thân của Tịch Đăng.

Trong một thời gian ngắn, toàn bộ nam quán đều biết chuyện này, tất cả mọi người đều xuýt xoa Tịch Đăng tốt số.
Tiếp tục đọc