TTM – Chương 4.1

Chí Minh & Xuân Kiều

P1

(Dẫn truyện: Lục luật sư sau một tuần làm việc mệt mỏi trở về, í í é é ….)

***

Sáng sớm tuyên dâm, Kiều Khả Nam rất mệt mỏi, may mà ngủ được một giấc, mới nạp đầy năng lượng, hắn trở mình, áp lên người anh yêu, Lục Hành Chi còn chưa ý thức cậu vợ định giở trò gì, hắn đã nói: “Chờ em chút.”
Tiếp tục đọc