[Thông gia] Chương 10

Editor: Moe Moe

☆, Chương 10:

Rạng sáng ngày hôm sau, không chờ Lục Minh tìm đến Diêu Cẩn Hi, Diêu Cẩn Hi lần đầu tiên gọi điện thoại cho hắn, hơn nữa còn không thông qua thư kí, mà là gọi số riêng: “Định thời gian đi, chúng ta cần nói chuyện.”
Tiếp tục đọc