[Thông gia] Chương 9

Edit: Moe Moe 

☆,Chương 9

Theo kế hoạch, sau khi công tác London hai ngày sẽ bay về nước, bây giờ Lục Minh vì một tấm hình quyết định hoãn lại, để cấp dưới về trước, còn hắn theo Diêu Cẩn Hi về gặp ông nội, giới thiệu bản thân và tình hình của bà, khi bọn họ cùng nhau trở về, đã là ba ngày sau.
Tiếp tục đọc