[Thông gia] Chương 8

Edit: Moe Moe

☆, Chương 8

Chật vật cõng Diêu Cẩn Hi quay về khách sạn, mấy lần Lục Minh đã định vứt y trên đường sống chết mặc bay, hắn mệt suýt tắc thở, dù sao cũng là một người đàn ông cao mét tám xấp xỉ mình, chỉ là gầy hơn, nhưng phải cõng mới biết y nặng thế nào.
Tiếp tục đọc