[KXCVNM] Nam quán ☆ 4

 

Ta ở nam quán phá CP

Thể loại: Cổ trang, 1×1, ngược, SE.

Edit: Tiểu Phong

Beta: Moe Moe

***

☆ Bốn ☆

Lý Minh xuyên hoa phất liễu[1], đi thẳng đến viện của Tịch Đăng.

Bước vào sân, liền nhìn thấy gã sai vặt bên người Tịch Đăng – Tiểu Ngư.

Hắn cười híp mắt hỏi Tiểu Ngư: “Công tử nhà ngươi đâu?”

Tiểu Ngư nhìn thấy Lý Minh cũng ngẩn ra, ấp úng nửa ngày không nói lời nào. Tiếp tục đọc