[TTL] PN: Lục Hành Chi (Hạ)

Edit: Moe Moe

PN: Lục Hành Chi

☆, Hạ.

Lục Hành Chi bôn ba nam bắc, rất mệt mỏi, nhưng vẫn khăng khăng giữ cậu bên mình, anh rất hiếm khi không thèm đếm xỉa đến chống cự của cậu, đẩy người lên giường ôm chặt, nhưng không làm gì khác ── anh ôm cậu, ngủ thật say, giữa giấc nồng giật mình tỉnh lại, Kiều Khả Nam liền hôn anh: “Không có gì … Ngủ tiếp đi.”

“Ừ.”

Anh ngủ, cực kì say sưa.
Tiếp tục đọc