[TTL] PN: Lục Hành Chi (Thượng)

Editor: Moe Moe

Phiên ngoại: Lục Hành Chi.

☆Thượng.

“Lục Hành Chi, cậu không phải thứ tốt.”

Bị bạn giường vừa cùng mình kịch liệt mây mưa nói như vậy, Lục Hành Chi không hề tức giận, ngược lại, còn thấy buồn cười.

“Tôi vốn không phải thứ tốt.”

Người nọ: “?”
Tiếp tục đọc