TTL – Chương 38

Tui về rồi đây các thím ơi ───==≡≡ΣΣ༼つ ் ▽ ் ༽つ

Chương 38: Chính mình đưa quỷ tới, thì tự mình siêu độ.

Kiều Khả Nam bỗng cảm thấy.

Cuộc đời của mình thực giống như tên ( Joke ), đúng là một trò cười: Yêu đương với Tô Phái, thất bại, làm bạn tình của Lục Hành Chi, cũng thất bại.

Tuy nhiên, đời người không thể cứ đi từ cực đoan này đến cực đoan khác … Kiều Khả Nam nghĩ thầm, mình bây giờ đang giác ngộ sao?

Hắn không muốn có bất kì quan hệ gì với Lục Hành Chi, kể cả chút xã giao cơ bản cũng không muốn, Kiều Khả Nam nhẩm tính sổ tiết kiệm, trằn trọc suy nghĩ cả đêm, coi như có thêm một kinh nghiệm xương máu, hắn quyết định nghỉ việc ở công ty.

Ông Vũ Văn Bác không thể ngờ sẽ nhận được đơn từ chức của hắn, gọi hắn vào phòng làm việc nói chuyện: “Chuyện gì thế này? Có người gây khó dễ sao?”
Tiếp tục đọc